ویدئو: اضافه کردن چند Password Policy به Domain بوسیله Fine-Grained Password Policy در ویندوز 2008

در این ویدئو نحوه استفاده از چند Password Policy بوسیله قابلیت Fine-Grained Password Policy در ویندوز 2008 توضیح داده شده است.