چگونه می توان یک فایل MSI را Run As Administrator کرد؟

همانطور که در مقاله های قبلی در مورد UAC نوشته شد این قابلیت در صورتی که برنامه ای بخواهد تغییراتی در تنظیم های سیستم بدهد باید تحت Run As Administrator اجرا شود. در صورتی که برنامه شما به صورت .exe باشد کافی است که بر روی این فایل راست کلیک کرده و گزینه Run As اطلاعت بیشتر دربارهچگونه می توان یک فایل MSI را Run As Administrator کرد؟[…]

User Access Control در ویندوز 7

اصطلاحا می گویند در ویندوز 7 کاربر Administrator تمام دسترسی ها را ندارد. در عمل این کاربر یک سطح از SYSTEM پایین تر می باشد. شاید این حرف به نوعی درست باشد. چون در ویندوز 7 قابلیتی پیاده سازی شده است به نام UAC که برای انجام بعضی کارها از کاربر مجوز می خواهد. مثلا اطلاعت بیشتر دربارهUser Access Control در ویندوز 7[…]

نکته کوتاه: چگونه بوسیله keyboard می توان یک برنامه را با UAC اجرا کرد؟

در صورتی که می خواهید بوسیله keyboard یک برنامه را با UAC اجرا کنید کافی است برای اجرای برنامه از کلید های [Ctrl]+[Shift]+[Enter] استفاده کنید.