چگونه محتویات share را از دید کاربران مخفی کنیم؟

از ویندوز 2003 SP1 به بعد قابلیتی به ویندوز سرور اضافه شده است به نام Access-base Enumeration که اجازه می دهد محتویات فولدر ها بر اساس دسترسی نشان داده شود. یعنی اگر شما یک فولدر را share کردید کسانی که به این فولدر وصل می شوند فقط محتویاتی را می بینند که به آن دسترسی اطلاعت بیشتر دربارهچگونه محتویات share را از دید کاربران مخفی کنیم؟[…]

قابلیت Share کردن اطلاعات برای User ها

در ویندوز ویستا به بعد قابلیتی اضافه شد که بوسیله آن user ها می توانند فولدر هایی را در profile خود share کنند. این قابلیت به دلیل share بودن پیش فرض فولدر Users در ویندوز های جدید می باشد. برای اینکه این قابلیت را فعال یا غیر فعال کنید کافی است که به مسیر زیر اطلاعت بیشتر دربارهقابلیت Share کردن اطلاعات برای User ها[…]

یک نکته کوتاه: چگونه می توان با یک کاربر دیگر به یک کامپیوتر وصل شد

مدام این دو سوال از من پرسیده می شود وقتی به share های یک کامپیوتر در domain وصل می شویم با کاربری این اتصال برقرار می شود که login کرده ایم. یا وقتی برای اتصال به share های یک سیستم در workgroup ما creedential مربوط را وارد می کنیم. در دفعات بعدی هم با همین اطلاعت بیشتر دربارهیک نکته کوتاه: چگونه می توان با یک کاربر دیگر به یک کامپیوتر وصل شد[…]