در راه MCM: مشکلاتی با Replication و Event ID 2042

امروز در یکی از کلاس های آموزشی خود و به هنگام انجام manual replication با ایراد زیر مواجه شده ام. شاید همین ایراد گویای همه چیز باشد. اما دوست دارم در این مورد توضیحاتی را ارائه دهم. زمانی که دو یا چند DC مدت زمان زیادی با یکدیگر replication نداشته باشند و در صورتی که اطلاعت بیشتر دربارهدر راه MCM: مشکلاتی با Replication و Event ID 2042[…]

در راه MCM: همه چیز در مورد ISTG یا Inter-Site Topology Generator

زمانی که شما ساختار Active Directory خود را طراحی می کنید باید مشخص کنید که Active Directory شما چند سایت و یا چند بخش می باشد. سایت ها نشان دهنده مناطق جغرافیایی هستند که AD شما در آن پیاده سازی شده است. معمولا حداقل یک DC در هر سایت وجود دارد. در صورتی که چندین اطلاعت بیشتر دربارهدر راه MCM: همه چیز در مورد ISTG یا Inter-Site Topology Generator[…]

در راه MCM: چگونهAD Replication کار می کند؟ بخش اول

قصد دارم در چندین مقاله به بررسی چگونگی کارکرد AD Replication بپردازم. Active directory می تواند به وسیله استفاده از replication topology از سرعت درون LAN نهایت استفاده را ببرد و با سرعت بالا اطلاعات را منتقل کند. در حالی که اطلاعات فرستاده شده بر روی WAN را به کمترین میزان خود برساند. زمانی که اطلاعت بیشتر دربارهدر راه MCM: چگونهAD Replication کار می کند؟ بخش اول[…]

در مسیر MCM: در مورد USN Rollback

مشکلی که گاه و به ندرت در Replication مربوط به چندین DC در یک ساختار پیش می آید. در این حالت اطلاعات یکی نیست ولی DC ها هیچ گونه ایرادی را مشخص نمی کنند و اصلا از ایراد به وجود آمده مطلع نیستند. USN مقداری است که AD  برای مطمئن شدن از به روز بودن اطلاعت بیشتر دربارهدر مسیر MCM: در مورد USN Rollback[…]