داستان ما و صفحه کلید

در اکثر جلسه‌های کاری و سمینارهایی که برگزار کرده‌ام بارها به این نکته اشاره کردم که: در سطح سازمان‌های ما از صفحه کلید عربی استفاده می‌شود. در کشور هیچ گونه برنامه مشخصی برای کنار گذاشتن این صفحه کلید و استفاده از صفحه کلید رسمی و استاندارد فارسی وجود ندارد! برای کسانی که با ادارات و اطلاعت بیشتر دربارهداستان ما و صفحه کلید[…]