درک Litigation Hold در Exchange Server 2010

در بعضی از موارد  بر اساس نیاز قضایی اطلاعاتی الکترونیکی مانند Email باید نگهداری شود در این حالت که معمولا توسط حکم قوه قضاییه و دادگاه‏ها یا شرکت مورد نظر انجام می شود شرکت در حالت قضایی قرار گرفته و بصورت قانونی باید تمام مدارک الکترونیکی را نگهداری کند. در محدوده یک Mail Server Administrator اطلاعت بیشتر دربارهدرک Litigation Hold در Exchange Server 2010[…]

Exchange ActiveSync چیست؟

معرفی زمانی که شما از Exchange Server به عنوان Mail Server استفاده می کنید، این توانایی را به شما می دهد که ابزار های متفاوتی را در اختیار کاربران خود قرار دهید. کاربران شما می توانند با وسایل مختلف به اطلاعات سازمانی خود دسترسی پیدا کنند. یکی از بیشترین ابزار هایی که در اختیار کاربران اطلاعت بیشتر دربارهExchange ActiveSync چیست؟[…]

چگونه می توان محل ذخیره شدن یک Database را در Exchange عوض کرد؟

تمام mailbox های کاربران در Mailbox Database ذخیره می شود. در بعضی از مواقع نیاز است که محل ذخیره سازی این database را عوض کنیم. برای تغییر محل ذخیره شدن Mailbox Database کافی است مراحل زیر را انجام دهید. برای این کار باید ابزار Exchange Management Console را باز کنید. سپس به مسیر Organization Configuration اطلاعت بیشتر دربارهچگونه می توان محل ذخیره شدن یک Database را در Exchange عوض کرد؟[…]

درست کردن Send Connector در Edge Transport Server

برای اینکه Edge Transport Server شما بتواند email های سازمان را به بیرون بفرستد باید یک Send Connector برای آن درست شود. در این مقاله می خواهم چگونگی درست کردن Send Connector بر روی Edge Transport Server را آموزش دهم. دو راه برای انجام دادن این کار وجود دارد. یکی استفاده از محیط فرمان و اطلاعت بیشتر دربارهدرست کردن Send Connector در Edge Transport Server[…]

Edge Transport Role در Exchange Server

زمانی که قرار است ساختار Exchange Organization شما با بیرون ارتباط برقرار کند شما می توانید از این سرور برای برقرار کردن ارتباط استفاده کنید. زمانی که این وظیفه را بر روی یک سرور فعال کنید هیچ Exchange Role دیگری را نمی توانید بر روی این سرور نصب کنید. این وظیفه به گونه ای طراحی اطلاعت بیشتر دربارهEdge Transport Role در Exchange Server[…]

چگونه می توان دسترسی کاربری را به Outlook Web Appغیر فعال کرد؟

سوالی از من پرسیده شده است که چگونه می توان دسترسی به Mailbox را به روش خاصی محدود یا غیر فعال کرد. برای اینکه شما بخواهید دسترسی کاربری را از OWA غیر فعال کنید کافی است که مراحل زیر را طی کنید. ابتدا از User Mailbox ی که می خواهید این قابلیت را برای آن اطلاعت بیشتر دربارهچگونه می توان دسترسی کاربری را به Outlook Web Appغیر فعال کرد؟[…]

محدود کردن Mailbox کاربران در Exchange

زمانی که ما از Mail Server استفاده می کنیم می خواهیم که کاربران ما فضای محدودی در اختیار داشته باشند. در Exchange Server می توان این محدودیت فضا را برای کاربران اعمال کرد. برای محدود کردن فضای Mailbox ها در Exchange کافی است که فرآیند زیر را انجام دهید: ابتدا باید عنوان کنم که شما اطلاعت بیشتر دربارهمحدود کردن Mailbox کاربران در Exchange[…]

پشتیبانی زبان فارسی در Exchange Server 2010 SP1

بعد از مدت ها وقت کردم که SP1 را برای Exchange Server نصب کنم. یکی از بهترین خبرهایی که می توانستم دریافت کنم این است که به صورت کامل Outlook Web Appآن از زبان فارسی پشتیبانی می کند. در این قسمت مشاهده می کنید. همانطور که می بینید زبان فارسی به لیست زبان اضافه شده اطلاعت بیشتر دربارهپشتیبانی زبان فارسی در Exchange Server 2010 SP1[…]