Exchange ActiveSync چیست؟

معرفی زمانی که شما از Exchange Server به عنوان Mail Server استفاده می کنید، این توانایی را به شما می دهد که ابزار های متفاوتی را در اختیار کاربران خود قرار دهید. کاربران شما می توانند با وسایل مختلف به اطلاعات سازمانی خود دسترسی پیدا کنند. یکی از بیشترین ابزار هایی که در اختیار کاربران اطلاعت بیشتر دربارهExchange ActiveSync چیست؟[…]

چگونه می توان محل ذخیره شدن یک Database را در Exchange عوض کرد؟

تمام mailbox های کاربران در Mailbox Database ذخیره می شود. در بعضی از مواقع نیاز است که محل ذخیره سازی این database را عوض کنیم. برای تغییر محل ذخیره شدن Mailbox Database کافی است مراحل زیر را انجام دهید. برای این کار باید ابزار Exchange Management Console را باز کنید. سپس به مسیر Organization Configuration اطلاعت بیشتر دربارهچگونه می توان محل ذخیره شدن یک Database را در Exchange عوض کرد؟[…]

Edge Transport Role در Exchange Server

زمانی که قرار است ساختار Exchange Organization شما با بیرون ارتباط برقرار کند شما می توانید از این سرور برای برقرار کردن ارتباط استفاده کنید. زمانی که این وظیفه را بر روی یک سرور فعال کنید هیچ Exchange Role دیگری را نمی توانید بر روی این سرور نصب کنید. این وظیفه به گونه ای طراحی اطلاعت بیشتر دربارهEdge Transport Role در Exchange Server[…]

از exchange server چگونه backup بگیریم

در این مقاله می خواهم در مورد چگونگی backup گرفتن از exchange server به وسیله برنامه ntbackup در ویندوز 2003 صحبت کنم. در ادامه نیز در مورد اینکه چه فایل هایی را می خواهیم backup بگیریم صحبت می کنم. نکته: در ویندوز 2008 دیگر نمی توان به این شکل backup گرفت و یا restore کرد. اطلاعت بیشتر دربارهاز exchange server چگونه backup بگیریم[…]