هک ICANN‌ و root zone های اینترنت

یک هک دیگر اتفاق افتاده است. این بار هکرها سرورهای ICANN‌ را مورد حمله قرار داده‌اند. این خبر به خودی خود بسیار بد است چون هدف این حمله مرکز نامگذاری اینترنت بوده است. سازمان ICANN‌ یک سازمان غیر انتفاعی است که مدیریت ساختار نامگذاری اینترنت را بر عهده دارد. سازمان ICANN Internet Corporation Assigned Names اطلاعت بیشتر دربارههک ICANN‌ و root zone های اینترنت[…]

چگونه Permission ها را بر رویDNS تغییر دهیم؟

امروز در کلاس 2008 تمرینی ارائه دادم به این صورت که: یک گروه بسازید، سپس به این گروه بر روی DNS دسترسی بدهید که بتواند فقط یک Zone خاص را مدیریت کند. همه چیز خوب پیش می رفت تا اینکه دسترسی همه به DNS قطع شد. همه با Administrator به domain وارد شده بودند و اطلاعت بیشتر دربارهچگونه Permission ها را بر رویDNS تغییر دهیم؟[…]

چگونه در DNS ویندوز 2008 یک Conditional Forwarder تعریف کنیم؟

زمانی که شما می خواهید DNS علاوه بر databse خود بتواند record هایی که بر روی DNS های دیگر نیز تعریف شده اند را resolve کند باید zone ها را به آن معرفی کنید. یکی از روش هایی که باعث می شود DNS ها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند استفاده از Conditional Forward می باشد. اطلاعت بیشتر دربارهچگونه در DNS ویندوز 2008 یک Conditional Forwarder تعریف کنیم؟[…]

یک نکته کوتاه: NetBIOS Name و IPv6 در ویندوز 2008

در صورتی که بعضی از سرویس های شما از NetBIOS Name استفاده می کنند و قصد دارید به IPv6 مهاجرت کنید. باید این نکته را بدانید که نمی توانید از ترکیب این دو پروتکل در کنار یکدیگر استفاده کنید. چون NetBT و WINS از IPv6 پشتیبانی نمی کنند. شما مجبورید که تمام بستر نامگذاری خود اطلاعت بیشتر دربارهیک نکته کوتاه: NetBIOS Name و IPv6 در ویندوز 2008[…]