فرآیند تغییر رمزعبور کامپیوتر در Active Directory

بارها پیش آمده است که مدیران Active Directory را دیده‌ام که دیدگاه اشتباهی در مورد Machine Account Password یا رمزعبور کامپیوتر برای ورود به Active Directory‌ دارند. به همین خاطر می‌خواهم در مقاله‌ای بیشتر مواردی که در مورد آنها اشتباه وجود دارد. را تصحیح کنم. یک مقاله در سال ۲۰۰۹ توسط NedPyle در آدرس زیر اطلاعت بیشتر دربارهفرآیند تغییر رمزعبور کامپیوتر در Active Directory[…]

یک نکته کوتاه: چگونه کامپیوتر هایی که در Active Directory اضافه هستند را پاک کنیم؟

در گذر زمان هنگامی که یک Active Directory استفاده می شود. امکان دارد object هایی در آن بماند که دیگر کاربردی ندارد. مثلا کامپیوتر هایی که ماه های زیادی است استفاده نشده اند. یا از رده خارج شده اند اما همچنان object آن ها در Active Directory مانده است. در صورتی که شما بخواهید این اطلاعت بیشتر دربارهیک نکته کوتاه: چگونه کامپیوتر هایی که در Active Directory اضافه هستند را پاک کنیم؟[…]

یک نکته کوتاه: چگونه می توان محل پیش فرض درست شدن User یا Computer را عوض کرد؟

زمانی که شما می خواهید user یا computer جدیدی به Active Directory خود اضافه کنید باید OU ی را که می خواهید این user یا computer در آن قرار گیرد را مشخص کنید. در بعضی از موارد شما محل ذخیره شدن را مشخص نمی کنید. مثلا زمانی که شما کامپیوتری را به domain اضافه می اطلاعت بیشتر دربارهیک نکته کوتاه: چگونه می توان محل پیش فرض درست شدن User یا Computer را عوض کرد؟[…]