دریافت اشکال "Denied by Policy Module 0x80094800" در هنگام Enroll کردن یک Certificate

هنگام Auto Enroll کردن یک certificate  با مشکل زیر مواجه شده ام. Certificate enrollment for PANIZ1\shomali.s failed to enroll for a paniz1test certificate with request ID 27 from B-SRV11.PANIZ1.LOCAL\PANIZ1-B-SRV11-CA (The requested certificate template is not supported by this CA. 0x80094800 (-2146875392)). این مشکل می تواند به دو دلیل بوجود بیاید: 1- طبق اطلاعاتی که مایکروسافت اطلاعت بیشتر دربارهدریافت اشکال "Denied by Policy Module 0x80094800" در هنگام Enroll کردن یک Certificate[…]

معرفی کردن Certificate برای SSTP Server در ویندوز 2008 R2

زمانی که شما می خواهید از پروتکل SSTP برای برقراری ارتباط با VPN Server استفاده کنید نیاز به یک certificate معتبر دارید. در بیشتر شرکت ها از CA داخلی برای واگذاری certificate به کلاینت ها استفاده می شود. نوع certificate ی که برای سرور مورد نظر انتخاب می کنید باید Web Server باشد. حال می اطلاعت بیشتر دربارهمعرفی کردن Certificate برای SSTP Server در ویندوز 2008 R2[…]

سلسله مقاله هایی در مورد Certificate، بخش اول: رمزنگاری چیست؟

شاید اطلاعاتی که در سایت ویکیپدیا آمده است گویا باشد: در رمزنگاری، گواهی دیجیتال یا گواهی کلید عمومی سندی الکترونیکی است که یک امضای دیجیتال را به کار می‌برد تا یک کلید عمومی را به یک هویت مثل نام شخص یا سازمان و آدرس و اطلاعاتی از این دست، نسبت دهد. انواع مختلف گواهی گواهی‌های اطلاعت بیشتر دربارهسلسله مقاله هایی در مورد Certificate، بخش اول: رمزنگاری چیست؟[…]

مروری بر مدارک جدید مایکروسافت تحت عنوان Microsoft Certified Architect

مقدمه این مدرک را مایکروسافت به کسانی می دهد که بالاترین سطح حرفه ای را در یکی از تکنولوژی های مایکروسافت دارد. مدارک MCA در حال حاضر شرکت مایکروسافت سه مدرک MCA را به افراد می دهد. MCA: Microsoft Exchange Server MCA: Microsoft SQL Server MCA: Windows Server: Directory البته مایکروسافت اعلام کرده است که اطلاعت بیشتر دربارهمروری بر مدارک جدید مایکروسافت تحت عنوان Microsoft Certified Architect[…]